Aynısını Bul
Ayrıştırma
Benzetişim (Analoji)
Çakıştırma
Dönüştürme
Farklı Olanı Bul
Karşılaştırma
Kavram Oluşturma
Kuralı Bul Uygula
Sınıflandırma
Tamamlama ve Tanıma
Alıştırma Açıklamaları
Bellek Güçlendirme: www.bilisselbeceriler.com
Düşünme Geliştirme Alıştırmaları: www.bilisselbeceriler.com